• Địa chỉ trụ sở:
  • Điện thoại cơ quan:
  • Địa chỉ website:

​​ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Email:vt-tt@tayninh.gov.vn
Điện thoại:(0276) 3839114
Mô tả:

Địa chỉ trụ sở: Số 113, lộ 10 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TPTN, Tỉnh Tây Ninh

1. Nhiệm vụ quyền hạn của Chính quyền địa phương

. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã

. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã. 

. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã

. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. 

. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
BỘ PHẬN 1 CỬA
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Phát
Điện thoại:0397157212
(0276) 3839114
Đảng ủy viên - CC.Văn phòng
Đại học
Lê Văn Phát
2 Nguyễn Thị Ngọc Thu
Điện thoại:0396929279
Công chức Tư pháp – Hộ tịch
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Thu
3 Kiều Nguyên Phát
Điện thoại:0986422152
Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường
Đại học
Kiều Nguyên Phát
4 Nguyễn Lê Anh Khang
Điện thoại:0362733307
Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường Nguyễn Lê Anh Khang
VĂN PHÒNG UBND
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Phát
Điện thoại:0397157212
Công chức Văn phòng - Thống kê xã
Đại học
Lê Văn Phát
2 Trần Thị Kim Loan
Công chức Văn phòng - Thống kê
Đại học
Trần Thị Kim Loan
VĂN HÓA - XÃ HỘI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Quang Phường
Điện thoại:0966442636
Email: quangphuong@tayninh.gov.vn
Công chức Văn hóa - xã hội xã
Đại học
Trần Quang Phường
2 Nguyễn Phương Thảo
Điện thoại:0822637950
Email: thaonp@tayninh.gov.vn
Công chức Văn hóa – Xã hội – Phụ trách LĐTBXH
Đại học
Nguyễn Phương Thảo
ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Kiều Nguyên Phát
Điện thoại:0986422152
0986422152
Email: nguyenphat@tayninh.gov.vn
Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường
Đại học
Kiều Nguyên Phát
2 Nguyễn Lê Anh Khang
Điện thoại:0362733307
Email: khangnla@tayninh.gov.vn
Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường
Đại học
Nguyễn Lê Anh Khang
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thu Hằng
Điện thoại:0933872332
Email: thuhang_tp@tayninh.gov.vn
Công chức Tài chính - Kế toán
Đại học
Nguyễn Thị Thu Hằng
2 Võ Thị Anh Thư

Email: thuvta@tayninh.gov.vn
Công chức Tài chính - Kế toán
Đại học
Võ Thị Anh Thư
CÔNG AN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quốc Hoàng
Điện thoại:0988810188
0988810188
Email: quochoang@tayninh.gov.vn
Đảng ủy viên - Trưởng Công an xã
Đại học
Nguyễn Quốc Hoàng
2 Trần Anh Linh
Điện thoại:0919045524
Email: anhlinh@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng Công an xã
Đại học
Trần Anh Linh
3 Trần Công Danh
Phó Trưởng Công an xã Trần Công Danh
QUÂN SỰ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Xuân Vinh
Điện thoại:0972876995
0972876995
Email: vinhvx@tayninh.gov.vn
Đảng ủy viên - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự
Đại học
Võ Xuân Vinh
2 Lê Huỳnh Kỳ
Điện thoại:
0971920419
Email: lehuynhkybch1986@gmail.com
Phó Chỉ huy Trưởng
Cao đẳng Quân sự
Lê Huỳnh Kỳ
3 Huỳnh Đức Trọng
Phó Chi huy Trưởng Huỳnh Đức Trọng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay65
  • Tháng hiện tại12,870
  • Tổng lượt truy cập215,007
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây