CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hướng dẫn Đăng ký thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân trên ứng dụng VssID

Hướng dẫn Đăng ký thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân trên ứng dụng VssID

 •   13/05/2024 10:10:07 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Để thuận tiện cho việc nhận lương hưu hằng tháng, trợ cấp BHXH thay vì đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), bạn hoàn toàn có thể đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VssID một cách thuận tiện, đơn giản như sau:

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

 •   02/05/2024 03:06:43 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 3/2024

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 3/2024

 •   02/04/2024 11:13:34 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024

 •   04/03/2024 11:09:23 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024

 •   02/02/2024 12:23:03 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12/2023

 •   03/01/2024 02:03:52 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

 •   29/12/2023 04:30:15 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị văn hóa, thể thao, du lịch

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị văn hóa, thể thao, du lịch

 •   12/12/2023 08:55:20 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 3708/QÐ-BVHTTDL ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Ông Đàm Hải Đăng – chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông truyền tải các nội dung cơ bản về Chuyển đội số

Phổ biến nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn trên địa bàn xã Thạnh Tân

 •   06/12/2023 03:39:17 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện mục tiêu đến 2025 tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức, kỹ năng số cơ bản tại xã đạt tỷ lệ trên 70%, đáp ứng tiêu chí số 8 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền nông thôn mới tiêu chí 19.2

Công an Phòng tham mưu (PV01) tuyên truyền chỉ tiêu 19.2 tại xã Thạnh Tân

 •   06/12/2023 03:21:42 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 30/11/2023, tại hội trường UBND xã Thạnh Tân, Công an xã kết hợp với Công an phòng Tham mưu (PV01) tổ chức tuyên truyền thực hiện chỉ tiêu 19.2 về xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10/2023

 •   02/11/2023 08:37:35 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Quang cảnh hội nghị thẩm định tiêu chí 8 của Sở Thông tin Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định tiêu chí số 8 về xây dựng nông thôn Mới Nâng cao Xã Thạnh Tân

 •   31/10/2023 11:28:31 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 27/10/2023, UBND xã Thạnh Tân tiếp đón đoàn thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021  2025 trên địa bàn xã năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 9/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 9/2023

 •   05/10/2023 11:37:52 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

 

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND xã Thạnh Tân báo cáo quá trình triển khai thực hiện tại bộ phận một cửa tháng 9/2023 như sau:

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 8/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 8/2023

 •   05/09/2023 11:29:20 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND xã Thạnh Tân báo cáo quá trình triển khai thực hiện tại bộ phận một cửa tháng 8/2023 như sau:

STT

Tổng số HS trong tháng

Tổng số HS thông báo xử lý quá hạn (DVC)

Tổng số HS xử lý quá hạn trên MCĐT

Tỷ lệ HS nộp trực tuyến (%)

Mức độ hài lòng (%)

 

Kết quả số hóa hồ sơ

Thanh toán trực tuyến ( hồ sơ)

 

 

 

Điểm đánh giá ( tổng điểm 100)

 

 

 

Điểm so với thánh trước

 

Hồ sơ cấp KQ điện tử (%)

 

 

HS đồng bộ lên cổng DVC

 

HS cung cấp chứng thực bản sao điện tử

 

1

67

0

0

96,4

100

100

100

 

54

57

 

88

2,1

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TRONG TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG XÃ THẠNH TÂN

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TRONG TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG XÃ THẠNH TÂN

 •   06/07/2023 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0

Là một bộ phận nhỏ trong Tổ công nghệ số cộng đồng. Đoàn Thanh niên xã Thạnh Tân luôn nhận thức được việc tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và người dân những lợi ích, kiến thức về chuyển đổi số, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số trong giải quyết các nhu cầu thiết yếu hằng ngày là việc làm hết sức cần thiết.

Công an xã Thạnh Tân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng (VneID) mức 1,2

Công an xã Thạnh Tân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng (VneID) mức 1,2

 •   30/03/2023 05:51:47 PM
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0

Với tinh thần "làm hết việc, không hết giờ", trong những ngày qua, dù trong thời gian nghỉ lễ hay các ngày cuối tuần nhưng lực lượng Công an xã Thạnh Tân và các ban ngành, đoàn thể xã vẫn tranh thủ hướng dẫn cài đặt VNeID mức độ 1,2 cho người dân.

Xã Thạnh Tân đẩy mạnh công tác CCHC gắn với chuyển đổi số.

Xã Thạnh Tân đẩy mạnh công tác CCHC gắn với chuyển đổi số.

 •   30/03/2023 05:47:02 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0

Trong quý I năm 2023, UBND xã Thạnh Tân đẩy mạnh công tác CCHC gắn với chuyển đổi số tại bộ phận một cửa.

Tăng tốc chuyển đổi số với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Tăng tốc chuyển đổi số với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”

 •   17/10/2022 06:57:54 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0

Từ nay đến năm 2025 sẽ là giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số với những hành động triển khai cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay226
 • Tháng hiện tại13,031
 • Tổng lượt truy cập215,168
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây