ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG - QH

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 •   17/05/2024 08:59:44 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

(CTTĐTTT) - Ngày 30/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

 •   17/05/2024 08:57:16 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

(CTTĐTTT) - Ngày 30/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   11/05/2024 09:33:15 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành kèm theo Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ là bản Quy hoạch tích hợp đầu tiên được ban hành theo phương pháp tiếp cận mới, giúp địa phương xây dựng một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cân bằng, bền vững cho từng giai đoạn; có sự tham gia đồng kiến tạo của các bên liên quan (nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp, cộng đồng) để đảm bảo chiến lược phù hợp với năng lực và động lực thực hiện của các bên, mà trong đó, nền tảng là năng lực quản trị của chính quyền địa phương; tìm ra giải pháp huy động nguồn lực để triển khai quy hoạch cho mỗi thời kỳ một cách hợp lý nhất, đảm bảo nguồn lực và tài nguyên hữu hạn của địa phương được tối ưu.

UBND xã Thạnh Tân niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

UBND xã Thạnh Tân niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

 •   02/05/2024 03:39:38 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố Tây Ninh

Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước

Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước

 •   25/04/2024 09:25:28 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Để triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước với mục đích: Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước trên phạm vi cả nước.

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ

Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại, đồng bộ

 •   25/04/2024 09:19:06 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia từng bước hiện đại, đồng bộ, đạt trình độ ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực châu Á và thế giới; có khả năng tích hợp, lồng ghép, kết nối, chia sẻ với mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia và mạng lưới trạm khí tượng thủy văn toàn cầu, hệ thống quan trắc chuyên dùng của các ngành, đáp ứng nhu cầu thông tin, dữ liệu, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn bảo đảm tính kịp thời, độ tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến năm 2025, mật độ trạm khí tượng thủy văn bình quân trên toàn mạng lưới ngang bằng với các nước phát triển Đông Nam Á

Xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

 •   05/04/2024 11:23:11 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

- Sáng ngày 4.4, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Thông báo về việc cung cấp giấy CN QSDĐ có mục đích là đất trồng lúa nhưng hiện trạng sử dụng không phải là đất trồng lúa

Thông báo về việc cung cấp giấy CN QSDĐ có mục đích là đất trồng lúa nhưng hiện trạng sử dụng không phải là đất trồng lúa

 •   21/03/2024 09:53:13 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

UBND xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh thông báo về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng là đất trồng lúa nhưng hiện trạng sử dụng không phải là đất trồng lúa trên địa bàn xã Thạnh Tân.

 

Luật Đất đai 2024: Phân cấp triệt để, bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp

Luật Đất đai 2024: Phân cấp triệt để, bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp

 •   18/03/2024 09:33:59 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

Chiều 6/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu Chính phủ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, còn tất cả các nội dung quản lý nhà nước khác, Luật đã giao, phân cấp về các địa phương.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

 •   18/03/2024 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 8/3/2024 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Chương trình).

UBND xã niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023

UBND xã niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023

 •   14/11/2023 03:41:38 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Tây Ninh.

Tất cả vì môi trường xanh, sạch, đẹp

Triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn xã

 •   02/10/2023 08:23:03 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

(TT ) Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Thực hiện Công văn số 4431/STNMT ngày 06/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thẩm định, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất, chế biến thuộc cấp huyện quản lý;

Thông báo hổ trợ thiết kế các công trình nhà ở cấp 4 phục vụ cấp giấy phép xây dựng cho các hộ dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh: Hỗ trợ thiết kế bản vẽ các công trình nhà ở cấp 4 phục vụ cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   05/09/2023 11:13:03 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

Nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân trong thủ tục làm hồ sơ xin giấy phép xây dựng. Phòng Quản lý đô thị Thành phố thành lập Tổ Hỗ trợ thiết kế các công trình nhà ở phục vụ cấp giấy phép xây dựng cho các hộ dân, các công trình nhà cấp 4 đơn giản miễn phí.Nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân trong thủ tục làm hồ sơ xin giấy phép xây dựng. Phòng Quản lý đô thị Thành phố thành lập Tổ Hỗ trợ thiết kế các công trình nhà ở phục vụ cấp giấy phép xây dựng cho các hộ dân, các công trình nhà cấp 4 đơn giản miễn phí.

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ 3/1/2023 - 15/3/2023) và hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ 3/1/2023 - 15/3/2023) và hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến

 •   03/03/2023 11:07:42 AM
 •   Đã xem: 917
 •   Phản hồi: 0

Từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 15/3/2023 sẽ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến.

Những nội dung trọng tâm lấy ý kiến nhân dân trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Những nội dung trọng tâm lấy ý kiến nhân dân trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 •   05/01/2023 08:23:17 AM
 •   Đã xem: 1785
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay221
 • Tháng hiện tại13,026
 • Tổng lượt truy cập215,163
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây