THÔNG TIN CẦN BIẾT

Tây Ninh: Giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh: Giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   04/06/2024 03:33:43 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 79/2024/NQ-HĐND ngày 28/5/2024 quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh: Quy định chế độ phụ cấp của cấp xã trên địa bàn tỉnh

Tây Ninh: Quy định chế độ phụ cấp của cấp xã trên địa bàn tỉnh

 •   04/06/2024 11:44:29 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 78/2024/NQ-HĐND ngày 28/5/2024 Quy định chức danh, một số chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh: Quy định chế độ phụ cấp của cấp xã trên địa bàn tỉnh

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

 •   28/05/2024 10:02:51 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

(CTTĐTTPTN) - Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có nội dung quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024

Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024

 •   28/05/2024 09:45:05 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 21/5/2024 của UBND thành phố Tây Ninh về việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024, cụ thể như sau:

 

Thành phố Tây Ninh tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

Thành phố Tây Ninh tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

 •   28/05/2024 09:35:28 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

(CTTĐTTPTN) - Ngày 21/5/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã bị bãi nhiệm có còn là công chức xã không?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã bị bãi nhiệm có còn là công chức xã không?

 •   20/05/2024 11:48:40 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc của bạn đọc về quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp .

Bộ Nội vụ phản hồi về tiền lương cán bộ cấp xã sau cải cách tiền lương từ 1.7

Bộ Nội vụ phản hồi về tiền lương cán bộ cấp xã sau cải cách tiền lương từ 1.7

 •   20/05/2024 11:47:20 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

Bộ Nội vụ nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến chế độ tiền lương với cán bộ cấp xã sau khi thực hiện cải cách tiền lương.

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   17/05/2024 09:03:54 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

(CTTĐTTT) - Ngày 08/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 453/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tây Ninh.

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 •   17/05/2024 08:59:44 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

(CTTĐTTT) - Ngày 30/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

 •   17/05/2024 08:57:16 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

(CTTĐTTT) - Ngày 30/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

 •   15/05/2024 12:02:34 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

(CTTĐTTT) - Ngày 11/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Thực hiện truyền thông dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện truyền thông dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

 •   26/04/2024 04:21:31 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0

(TT) - Thực hiện truyền thông dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, một số chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 4/2023

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 4/2023

 •   10/01/2024 02:29:24 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Ngày 9/1/2023, UBND xã Thạnh Tân có Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 như sau:

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị văn hóa, thể thao, du lịch

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị văn hóa, thể thao, du lịch

 •   12/12/2023 08:55:20 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 3708/QÐ-BVHTTDL ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

UBND xã niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023

UBND xã niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023

 •   14/11/2023 03:41:38 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Tây Ninh.

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2023

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2023

 •   14/11/2023 03:32:18 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2023

CÔNG KHAI KẾT QUẢ MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2023

CÔNG KHAI KẾT QUẢ MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2023

 •   14/11/2023 03:27:33 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI KẾT QUẢ MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2023

Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị

Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị

 •   14/11/2023 09:37:25 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10/2023

 •   02/11/2023 08:37:35 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.


Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay224
 • Tháng hiện tại13,029
 • Tổng lượt truy cập215,166
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây